Să ne rugăm pentru prietenia și buna înțelegere a popoarelor ortodoxe, pentru unitatea creștinilor și pentru deschiderea lumii către Hristos-Logosul dumnezeiesc!

joi, 15 martie 2018

Un epsilon / 2 de surîs (Taina inimii)


Postarea 41
Desen de Elena Dulgheru

Ca un sărut preadeplin
Taina inimii, respirînd în lumină:
Atriul și ventriculul stîng
cu atriul și ventriculul drept
îmbrățișat preadeplin,
mereu ritmic
în cea mai erotică stampă din Kama Sutra.
Sutrele inimii
și sutra iubirii
Împroșcînd obrajii mirați ai pămîntului
Cu cea mai stabilă silabă ”Sînt”.
Fiat”-ul inimii, îmbrățișarea.
Atriul și ventriculul stîng
Cu atriul și ventriculul drept
Mereu împreună
și mereu la un pas despărțite,
Mereu împreună
și mereu la un pas despărțite
în cea mai erotică îmbrățișare.
Topite-n eter și iar ridicîndu-se
Topite-n eter și iar ridicîndu-se
Și amînînd, mereu amînînd
- asemenea mării de dimineață
fatidicul orgasm
- inima Tatălui.
Sinusoida iubirii
Pulsînd reciproc
în cea mai umilă ființă.
Ritmul inimii −
Valea venelor cave
Cu cerul marii aorte
iubindu-se.
Niciodată rotund,
ci două rotunduri nedepline unindu-se, ca doi sori în două treimi de eclipsă
Despărțiți de un epsilon / 2 de surîs.
1 + 1 = 3, mereu 3, ca în icoana Treimii, ca în orice sărut
- Aceasta e regula perfecțiunii. Nu poți omorî un sărut!
Inima continuă să bată
ca în icoana Treimii
Pe mesele chirurgilor mirați, cînd mănușile li se contractă de stupoare,
Căci nu poți omorî un sărut!

Dragile mele artere,
Difuzînd capilar în toate tainele inimii,
Ce-i deschisă în palma-mi.


[fragment din ”Erotico-Apocaliptica. Poeme din Templul Tatălui”, Editura OPT, 2016]


marți, 13 martie 2018

Note de pelerinaj [20] Tainele mănăstirii Sfintei Cruci


Apărut în Ziarul Lumina de sâmbătă 9 martie 2018

    Coborâm de pe Sion cu tolba plină, conștienți că nu am adunat decât câteva firimituri din bogăția insondabilă a acestui munte. În pofida devastărilor năvălitorilor – când romani, când turci sau persani, dar și cruciați - , care au ras de atâtea ori Ierusalimul, făcându-l una cu pământul, vatra Sionului a rămas; sub imperii și guvernări diferite, chiar de religii diferite, dar a rămas. Căci Sionul e chintesența civilizației ebraice și fundament al celei creștine. Dar ce puțin din toate acestea ajunge până la pelerinul grăbit! Ignoranța te face superficial sau insensibil la adâncimea tainelor. Iar aici, pe Sion, ca în toată Țara Sfântă, oricât te-ai fi pregătit înainte, nu ai cum să nu te simți ignorant. Riști să te încurci în slalomul printre vestigii străvechi și mistere, a căror identitate a fost mai mult sau mai puțin coruptă de interminabilele războaie și împropriată după bunul plac când de un cuceritor, când de altul. Pe Sion trebuie să mai întâi să știi, ca apoi să simți și să înțelegi. Chiar dacă la un moment dat uiți totul, trebuie să ai de unde uita! Altminteri pleci cu tolba aproape goală.

    Astfel că și noi „ne-am plinit tolba” nu atât de la Foișorul Cinei de Taină, a cărui arhitectură nu evocă nimic din emoția sobră a „euharistiei primordiale” ori din teofania covârșitoare a Rusaliilor, nici de la Capela Adormirii și nici de la absconsul Mormânt al lui David, ci ne-am plinit-o în piațeta îngustă, mărginită de toate aceste lăcașe, la auzul taifasului dintre un tânăr prinț și un bătrân cerșetor, uniți de iubirea de muzică și de străini. Iată, ieșită în stradă, dragostea de oameni – agapis -, la care ne-a chemat, din Foișorul Apostolilor Săi, Dumnezeu!

    O căutasem între relicvelele din muzee, dar ignoranța sau superficialitatea ne-a făcut să o scăpăm printre degete. Atunci Dumnezeu ne-a arătat-o într-o formă mai concretă și mai accesibilă, la doi pași de noi! Abia acum o vedem! Cu tolba plină coborâm de pe Sion, muntele Domnului și al lui David și muntele Bisericii lui Hristos! De aici, de pe muntele Cinei de Taină și al Rusaliilor, se revarsă ființa omului celui nou, născut din sângele lui Hristos și legănat de harfa lui David.

 
  În câteva minute, promptul autocar coboară dealul domol către vest și ne aduce într-o vale mănoasă și largă, în fața zidurilor roase de vremuri, dar inexpugnabile ale unei maiestuoase mănăstiri fortificate, pe care o identificăm după numele străduței care ne duce până în pragul intrării: Șota Rustaveli. Este Mănăstirea georgiană (astăzi grecească) a Sfintei Cruci, construită, conform tradiției, pe locul copacului sădit odinioară de Lot, din care a fost făcută crucea răstignirii lui Hristos. Se spune că rădăcina copacului se află aici, într-o modestă capelă subterană, înconjurată cu o rozetă de alamă și acoperită cu o lespede de marmură.

 
  Pe pereții capelei și deasupra portalului de intrare în biserica mănăstirii, icoane vechi în stil popular ilustrează istoricul copacului Crucii, pe care acum îl aflăm: Lot fugind din Sodoma; Lot primind de la unchiul său, patriarhul Avraam, trei lăstari (de măslin sau de pin, de chiparos și de cedru); Lot plantând lăstarii, apoi udând copacul numai cu apă din Iordan (cum spune legenda); tăierea copacului și cărarea lemnului spre Golgota; pironirea pe Cruce a Mântuitorului și Răstignirea.

    Ce sfâșietoare și înălțătoare, în același timp, istorie păstrează acest loc! Nici nu știi dacă cu durere sfântă sau cu bucurie nepământeană să te închini în acest lăcaș, care consemnează, ca peste tot la Ierusalim, atâta suferință, dar tot atâta sfințenie.

    Mănăstirea a fost construită de georgieni în secolul al IV-lea, probabil, chiar de primul rege creștin al Iviriei, Mirian al III-lea, pe vremea împăratului Constantin cel Mare, care i-ar fi făcut cadou valea respectivă cu ocazia pelerinajului aceluia la Locurile Sfinte, după convertirea sa, împreună cu toată Georgia, la creștinism. Chiar dacă ansamblul a fost distrus și reconstruit de mai multe ori, el păstrează vechea arhitectură bizantină, cu impozanța ei aspră și trainică.

(Va urma)

Fotografiile îi aparțin autoarei.
 
 
Vedeți și:  
Ierusalimul. Note de pelerinaj XVIII - Vatra Cinei de Taină 
 

joi, 8 martie 2018

8 Martie - Sfânta Matrona a Moscovei

Astăzi, în controversata zi de 8 Martie, este prăznuită Sfânta Matrona a Moscovei, oarba fără acoperiș, mare făcătoare de minuni a vremurilor staliniste! 
La mulți ani tuturor celor ce o cinstesc!
Fotografia postată de Elena Dulgheru.
Iată cum Dumnezeu sfințește ceea ce oamenii pângăresc! Iată cum o ipocrită sărbătoare păgână, ticluită în ascuns spre ruinarea familiei, a comunității tradiționale și a omului iconic, este întoarsă înapoi spre Hristos de această sfântă a vremurilor din urmă, prăznuită pe 8 martie stil nou (data descoperirii moaștelor sale, în 1998). 
Fericită este și Biserica Ortodoxă Română, că a trecut-o pe această cuvioasă mireancă în sinaxarul său! 
Sfânta Matrona a Moscovei a trecut la Domnul pe 2 mai 1952 (cea de-a doua zi de prăznuire a ei).

Un 8 Martie iconic tuturor celor ce o cinstesc!  

sâmbătă, 3 martie 2018

Ierusalimul. Note de pelerinaj [19] De la David la BeatlesDin Foișorul Cinei de Taină pustiit de vestigii originare, dar încărcat de aluviuni istorice ulterioare, coborâm câțiva pași în Capela franciscană a Adormirii Maicii Domnului, un edificiu trainic cu arhitectură cretană, datând din aceeași epocă cu Foișorul. Capela, cu fresce occidentale moderne evocând Pogorârea Duhului Sfânt, destul de inspirate, e dominată central de o impresionantă sculptură neagră a Fecioarei dormind: plastica stilizată grațios, dar realistă indică originea tot modernă a lucrării, care se armonizează formal destul de bine cu căldura și așezarea arhitecturii grecești. Un edificiu sincretic de piatră, lucrat și decorat cu grijă și gust, după canoane (ortodox și clasic catolic) încearcă a reține o memorie sacră, dar nici o relicvă. Mult mai la inimă ne este arhaica biserică a mormântului Maicii Domnului de lângă Ghetsemani: acolo poți pipăi lespedea autentică a mormântului și dalele erodate de piatră, vechi de milenii; și Biserica Sfântului Mormânt de pe Golgota: piatra mormântului, Sfânta Cruce și o mulțime de pietre autentice, sărutate și pipăite de cohorte de pelerini, transmit memoria faptelor. Creștinii simt nevoia să pipăie, ca și evreii. Cel puțin ortodocșii. Trăiesc în duh, dar nu se mulțumesc cu o credință abstractă.

Pe Sion, provocarea pentru creștini este lipsa relicvelor. Mormântul lui David este singurul vestigiu tangibil autentic, de unde și râvna evreilor și a musulmanilor de a-l deține. Un giulgiu negru cu inscripții ebraice aurii, ferme și indescifrabile, netraduse, evocă o tradiție ermetică ce ne este străină. Un lung panou cu copii de inscripții vechi în ebraică, tot netraduse (fragmente din Psalmi?), împarte incinta sepulcrală de piatră arhaică în două jumătăți, pentru închinarea femeilor și a bărbaților, într-o segregare strictă, pe care nu o găsești nici la creștini, nici în sinagogile de azi. 
 
Sionul adună împreună ermetismul ebraic și extrovertirea pnevmatică a Evangheliilor, vădită mai cu foc de Rusalii, adică tot pe Sion, și ambele mereu amendate în istorie de sabia de foc musulmană. Arhanghelul răzbunării vămuiește cu sabia sa neîmpăcarea milenară a două religii îngemănate în duh și în sânge, a căror legătură ar fi trebuit să fie doar filială. Dar duhul de foc teofanic și cuvântul evanghelic născute aici, pe Sion, rămân să dăinuie și să se împartă la neamuri peste veacuri: ele însele s-au transformat în sabie de foc, ce vorbește duhurilor lumii. 
 
Afară, în piațeta mică de piatră dintre sanctuarele înghesuite, ne întâmpină zumzetul vesel al turiștilor așezați pe banchete sau strânși în jurul statuii lui David cu harpa în mâini. O statuie turnată de bronz, corectă, dar departe de geniul psalmistului, își împlinește menirea de indicator spre un reper esențial al Sionului. Soarele blând în asfințit risipește, cu lumina sa limpede, tensiunea atâtor meditații existențial-religioase cu sau fără răspuns. Relaxarea generală ne cuprinde și pe noi. 
 
În centrul piațetei vedem ce nu ne văzură ochii în toată Țara Sfântă, cât am apucat s-o cutreierăm: un bătrân cerșetor cântând ceva ce pare a fi... Beatles! De fapt, nu e foarte bătrân, să tot aibă vreo șaizeci de ani, nici soios și nici nu cerșește, doar un cărucior de copil, cu mâncare și ceva haine, pe care se sprijină inoportun cu ambele mâini, sugerează starea lui itinerantă și solitudinea. Stă de vorbă cu un tânăr cu aer de student american, care îl ascultă cu simpatie și pare să-l înregistreze. Discuția nu răzbate până la noi, dar vedem cum bătrânul povestește, gesticulând amuzat, isprăvi din trecutul său, legate, pare-se, de dragostea pentru muzica rock, pe care probabil că o interpreta cu pasiune, iar acum ține să arate că nu i-a uitat nici versurile. Nu auzim cuvintele, dar vedem cum bătrânul trăiește fiecare cuvânt, gesticulând cu aplomb și savurând interesul interlocutorului. Să ai un ascultător tânăr care să te urmărească minute întregi cum cânți versuri din hit-uri de acum patruzeci și ceva de ani, e un noroc pentru un om singuratic! M-aș apropia de ei cu reportofonul, dacă n-aș ști că voi risipi imediat taina neobișnuitului taifas! 
 
După atâtea tensiuni consumate în Foișorul Cinei de Taină, unde „duhul cinei”, ca și comuniunea de duh a Rusaliilor sunt greu de găsit, iată „duhul cinei” și al comuniunii! După izolaționismul iudaic de la mormântul lui David, cel atât de disputat, dar autoclaustrat în impenetrabilitatea propriului cordon lingvistic monologal, iată „vorbirea în limbi”, simplă și accesibilă, care unește generații și continente! Ce dar neașteptat ne face Dumnezeu cu această priveliște! 
 
De la mai puțin de o aruncătură de băț veghează aprobativ harfa arămie a lui David. Regi și cerșetori melomani, uniți prin oecumenicitate agapică, de linia strunelor harfei și ale ghitarei! Ce mare și ce generos este David! Și ce actual! Dar cum altfel să fie profeții?!

(Va urma)
[Fotografiile aparțin autoarei]  
Vedeți și:  
Ierusalimul. Note de pelerinaj XVIII - Vatra Cinei de Taină
 

sâmbătă, 24 februarie 2018

Cristian Mungiu: lecția capului plecat
Îl respect mult pe Cristian Mungiu ca cineast. Este unul din puținii regizori români contemporani fără rateuri și fără scăderi, ceea ce înseamnă enorm. Filmele sale, unul și unul, sunt printre ce a produs mai bun cinematografia românească după 1989. Despre toate am scris laudativ, fără excepție. Premiile obținute de ele nu sunt conjuncturale, iar calitatea lor a adus un plus incontastabil de imagine României. Este apreciabilă și calitatea de manager cultural a lui Mungiu ca distribuitor de film, dar mai ales ca inițiator al retrospectivei Les Films de Cannes à Bucarest, unul din cele mai căutate evenimente cinematografice de pe afișul cultural românesc, care se desfășoară cu mult succes și fără întrerupere de aproape un deceniu. 

L-am apărat pe Cristian Mungiu când o parte a societății românești l-a incriminat pentru cinism, morbiditate sau indiferență în abordarea temei avorturilor epocii Ceaușescu din controversatul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. I-am luat apărarea și când o parte a opiniei publice a văzut un atac antiortodox sau anti-B.O.R. în și mai controversatul După dealuri. S-au lansat atunci întrebări asupra onestității regizorului, iar eu l-am creditat. Am trecut cu vederea „șopârla” introdusă gratuit în imageria peliculei: plăcuța de pe gardul mănăstirii care interzicea intrarea eterodocșilor - detaliu mistificator, care contrazicea flagrant ospitalitatea proverbială a mănăstirilor noastre, deschise tuturor, indiferent de confesiune. Ceea ce dovedea ori necunoașterea realității (ipoteză infirmată de realismul prezentării vieții monahale din film), ori reavoință. Eu am trecut peste asta. Dar nu au trecut jurnaliștii festivalurilor internaționale, care au dedus „intoleranța” din mănăstirile românești. Deci „șopârla” nu a fost gratuită, ci eficientă! În a fabrica în filigran imaginea unei intoleranțe care nu există. Întrebat de jurnaliștii români, regizorul a motivat că „băgase plăcuța” pentru că așa era scris în cartea Tatianei Niculescu-Bran. De ca și cum un regizor de talia lui Mungiu transpune un text ad litteram, iar nu după cum îi cere logica internă a filmului! 

Acum, însă, după declarația publică de pe 7 februarie 2018 a lui Mungiu Despre România și imaginea ei după întreruperea proiecției cu 120 BPM, problema onestității regizorului redevine de actualitate. Declarația, echilibrată și doctă, îi trage de urechi pe protestatarii din fața M.N.Ț.R., ca pe niște primitivi grobieni, pe care încearcă să-i civilizeze cu superioritatea unui părinte sau educator care și-a surprins copiii făcând gafe impardonabile înaintea unei importante și temute inspecții. Cărora încearcă să le explice ce e bine și ce e rău, dar din ce perspectivă? Nu a „copiilor” revoltați, a căror opinie nu contează, ci din perspectiva „inspectorilor”, perspectivă care aflăm că a modelat-o și pe cea a preopinentului! 

Cine sunt acești „inspectori”? Presa internațională, dar mai ales Franța, cu care aflăm că România se pregătește „intens pentru un sezon cultural bilateral în 2018 și 2019”, al cărui scop este „să combată... stereotipurile cu care ne percem unii pe ceilalți...”. 

Bănuiesc că nu e cazul să vă spun ce imagine avem noi ca români, în străinătate continuă regizorul. Eu însumi am fost înfățișat într-o caricatură ca cerșetor, în 2013, pe cînd eram în juriu la Cannes. Am decis atunci, în ciuda tuturor inflamărilor patriotarde din România, ... să lăsăm capul în pămînt, nu ne revoltăm în tot felul de proteste publice”. 

Nu știu dacă a fost just gestul lui Mungiu. Înclin să îi dau dreptate, dar nu aș vrea să-l văd ca pe o plecare a capului – soluția cea mai proastă în fața occidentalilor! - , ci ca pe o expresie a nobleței în fața gregarității mediatice. Occidentalii au mentalitate de învingători și îi respectă pe cei asemenea lor, nu capetele plecate. Plecarea capului te va așeza pentru totdeauna în rândul celor disprețuiți, pe când afirmarea identității, fie și a uneia diferite, impune respect. Mai ales în Occident. 

Ceea ce îl doare pe Mungiu este stereotipia și simplismul cu care sunt percepuți românii şi România în străinătate. E o durere îndreptățită, pe care o împărtășesc pe de-a-ntregul. Și dorința sa de a schimba această imagine e cât se poate de îndreptățită. „Dar dacă vrem să schimbăm imaginea, trebuie să schimbăm conţinutul – conchide regizorul -, nu să cosmetizăm imaginea”. 

În această privință teoria și practica comunicării îl contrazic. În spatele imaginii unei țări sau unei instituții se află o mașinărie foarte complicată, susținută nu doar de mass-media, ci și de centre de statistică, de publicitate, organisme non-guvernamentale etc. Întregi departamente academice și trusturi de presă se ocupă de ani buni cu așa ceva. Groso modo, imaginea unei țări este construită de fluxurile internaționale de știri și evenimente, iar nu de ce și cât se întâmplă în ea nemijlocit. Politica știrilor și a evenimentelor modelează percepția și prejudecățile. Știrile pozitive construiesc o imagine pozitivă. Și invers. 

Mă mir cum regizorul are atâta înțelegere pentru huliganismul unor tineri protestatari – bine susținuți și organizați - care luptau la Paris pentru impunerea unei identități atât de incerte și discutabile, și este total refractar și disprețuitor față de protestul altor tineri – conaționalii săi, mult mai puțini, mai slab organizați, mai timizi și nesusținuți, ba chiar huiduiți de analfabeții tabloidelor – , tineri care luptă cum se pricep pentru apărarea unei identități naționale pe cale de dispariție, a cărei pudoare și frumusețe sunt atât de greu de apărat. 

La scurtă vreme după publicarea Declarației, Cristian Mungiu a fost invitat de o cunoscută emisiune creștină a unui post important de televiziune pentru un talk-show pe marginea protestului de la M.N.Ț.R. A refuzat, motivând că nu este un bun vorbitor. Totuși, mediul on-line atestă din plin calitatea de vorbitor matur, chiar bilingv, a cineastului. Dar invitația la dialog din partea emisiunii creștine a fost refuzată. Mai mult, la dezbaterea filmului 120 BPM cu liceenii de la Cinema Elvira Popescu, organizată de Voodoo Films, distribuitorul peliculei (firmă patronată de regizor), nu a fost invitat nici un lider de opinie creștin, preot sau bioetician, fapt care a compromis imparțialitatea dezbaterii. De unde această evitare a dialogului în societatea românească, la un actor al ei care, în Declarația emisă, tocmai moneda dialogului pretinde să o bată? 

Ii e frică domnului Mungiu de o confruntare directă cu media creștină? Cine suferă, așadar, de idei preconcepute: firavii protestatari din fața M.N.Ț.R., care încercau cu disperare să apere o identitate, sau regizorul împreună cu tabloidele, pentru care creștinătatea română e un mediu închistat, din simplul motiv că nu o cunosc și că ei înșiși se tem de dialogul pentru care nu sunt pregătiți?


duminică, 18 februarie 2018

Ierusalimul. Note de pelerinaj XVIIIFoișorul Cinei de Taină
Vatra Cinei de Taină
Suntem încă pe Muntele Sionului, nu ne vine să plecăm de aici. După cum nu ne venea să plecăm de pe Eleon. Pe platoul cu ienuperi înalți al mănăstirii rusești de pe Eleon te simțeai literalmente propulsat către cer, de ca și cum verbul Înălțării lui Dumnezeu se întrupa acolo în fiecare credincios – și cum să nu fie astfel? Topografia muntelui retezat, cu platou larg, bogat înverzit și coaste abrupte, te izola cu totul de orașul din vale, pe care, nemaivăzându-l, aproape că îl uitai, lăsându-te cu totul îmbrățișat de cer, de ca și cum un singur drum ar mai fi fost posibil: în sus! 
 
Aici, în schimb, pe Sion, vatra de piatră domoală te îndeamnă să te afunzi spre adânc, spre începătoria Cuvântului lui Dumnezeu pe pământ, apoi să îți porți privirea pe crugul orizontului, îmbrățisând cumva drumurile Apostolilor în răspândirea cuvântului dumnezeiesc. De pe Eleon simți că te înalți direct către Tatăl, odată cu Hristos; de pe Sion te pleci către David, Solomon și Avraam, apoi către Apostoli și Maica Domnului – părinții după trup ai credinței în Dumnezeu pe pământ. Memoria aerului și memoria pietrelor. Tată și mamă! 
 
Cu câtă atenție modelează Dumnezeu reliefurile pământului, ca pe niște enorme instrumente muzicale, spre a face să răsune în ele, aproape pentru eternitate, melosurile și cuvintele Sale! Nu trebuie decât să fim atenți, să ne așezăm în pace lăuntrul, spre a intra în rezonanță cu acest cânt! Geografia spirituală nu-i o vorbă goală! Uneori această atenție lăuntrică are de înfruntat logosul înșelător al edificiilor omenești, care încarcă cu multiple straturi de patosuri străine vetrele sacre. Iar la Ierusalim aceasta se întâmplă adesea. 
 
Și se întâmplă și acum, la Foișorul Cinei de Taină, unde încă adăstăm și am tot vrea să rămânem. Coloanele corintice și bolta cu nervuri gotice, construite de franciscani în secolul XIV, îi dau o grație rece, de civilizație apuseană obosită, în care degeaba încerci să descoperi simplitatea euharistică de acum două milenii. Nu o vei găsi! Nu vei găsi în ritmicitatea festivistă a acestor coloane și arce nimic din înfrigurarea apostolilor și a ucenicilor adunați aici în așteptarea pogorârii Duhului Sfânt. Nici modestia rugătoare a Maicii Domnului, care se spune că a locuit aici după Înălțarea Fiului ei. Ori poate vei desluși, totuși, vreun ecou din tensiunea discuțiilor aprinse ale apostolilor din timpul Sinodului de la Ierusalim, primul sinod al Bisericii, ținut tot aici, unde s-a rostit pentru prima dată pecetea cuvântului mărturisitor: „Părutu-s-a Duhului Sfânt și nouă”
 
Aici a fost primul loc de adunare a creștinilor și s-a construit edificiul primei biserici: a Apostolilor, cruțată ca prin minune când în anul 70 Ierusalimul a fost ras de pe fața pământului de romani, împlinindu-se teribila profeție referitoare la sfânta Cetate, că „Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească”. Golgota, dar și Templul lui Solomon au fost făcute una cu pământul, dar vatra creștină de pe Sion a rămas. Biserica Apostolilor a fost extinsă în secolul al IV-lea, devenind o impozantă bazilică octogonală, numită a Sfântului Sion, apoi distrusă în invazia persană din 614. Abia cruciații au refăcut-o pe la 1130, după ce au recuperat teritoriul de la sultanul Egiptului, incluzând în interiorul ei și foişorul, sub care se afla presupusul mormânt al lui David. Au construit și o mică abație franciscană pe locul Adormirii Maicii Domnului și au închinat tot ansamblul Sfintei Maria „din Sion”. La scurtă Sionul a fost cucerit de arabi, apoi recuperat de cruciați și iar cucerit de musulmani, care au transformat bazilica în moschee, închinată lui David, interzicând cu desăvârșire accesul creştinilor până în 1967, când teritoriul a fost recuperat de Israel. 
Distrugerea Ierusalimului - Scoala lui Roberti
 
Câteva vitralii din sala Foișorului, în culori limpezi verde-albastru, cu versete din Coran, amintesc lungile perioade de stăpânire musulmană. „Piatră peste piatră...” Câtă credință, dar și câte patimi sângeroase s-au confruntat pe aici! Dar vatra creștină a rămas. Nimic din incinta pătrată nu-ți indică locul unde s-a aflat sfânta masă de unde Hristos a frânt pâinea în fața Apostolilor Săi. Olga Greceanu povestește în memoriile sale că, la insistențele ei, un călugăr franciscan i-a arătat un semn cruciform scrijelit discret pe unul din ziduri. Noi nu îl observăm, dar și înghesuiala e prea mare pentru a căuta semne vizibile. Lumea stă și se roagă în tăcere. Și nimeni nu vrea să plece. Cum să pleci de la ultima Cină a Domnului și de la prima Cină a Împărăției?
(Va urma)

Vedeți și:  
 

sâmbătă, 10 februarie 2018

Ierusalimul sau Zona. Note de pelerinaj (XVII)„Mamă va zice Sionului omul...”


Trebuie să fii pregătit ca să urci pe Sion. Să-ți fi făcut antrenamentul. Nimeni nu-și începe pelerinajul în Țara Sfântă cu Muntele Sionului. Mai întâi te închini pe Golgota la Mormântul Domnului, ieși din Cetate și cobori la mormântul Maicii Domnului, faci numai câțiva pași și respiri umbra, durerea și biruința Muntelui Măslinilor, apoi revii în Cetate și parcurgi cu tălpile tale Via Dolorosa, poate ajungi și la Betleem... și abia apoi pe Sion
Când ajungi, în sfârșit, pe Sion, constați că toate celelalte drumuri și închinări fundamentale, pe care le-ai parcurs ca pe o adâncă metanie, gravitau, de fapt, în jurul Sionului și că toate duc spre Sion. Sionul e inima. E inima inimii. Îți trebuie mai multe metanii fundamentale ca să ajungi la inima inimii. Și, dacă nu ești deja teolog, îți trebuie să trăiești mai mult de câteva zile la Ierusalim ca să înțelegi asta.
Căci Sionul este vatra. Vatra vetrelor lui Dumnezeu pe pământ. Nimeni dintre muritori nu cred că a înțeles mai bine Sionul ca David. Și nimeni nu l-a cântat atât de desăvârșit.
Că a ales Domnul Sionul, Şi l-a ales ca locuinţă Luiși… Acesta este locul Meu de odihnă, voi locui în el, căci l-am dorit” (Ps. 131,13-14). De aceea aici, pe vârf de deal, înghesuită între sfinte sanctuare creștine, ne și întâmpină statuia de bronz a lui David cu harfa în mâini. Înțeleg această densitate a vetrei pelerinii ce agită stegulețe colorate în mâini ca să nu se piardă de grup? Înțelegem acest lucru noi, „limbile”, venite cu autocare sau haihui din toate colțurile lumii? 
 
Foișorul Cinei de Taină
Înțelegem, dacă ne amintim că aici, pe Sion, fusese chemat de Domnul Avraam să îl junghie pe fiul său Isaac. Nu chiar aici, lângă statuia lui David și la locul Cinei de Taină, ci pe aripa de est a muntelui, pe vârful sau stânca Moria. Aici s-a înfăptuit primul legământ al lui Dumnezeu cu omul. Muntele Sion este altarul acestui legământ. De aceea, toată istoria Ierusalimului și a poporului evreu este fundamental legată de Sion. Pe Moria i s-a arătat Domnul lui David și tot aici a înălțat Solomon templul din Ierusalim, după toată rânduiala dată de Yahwe. Stânca Moria este venerată și de musulmani, căci este considerată de aceștia locul de unde Profetul lor ar fi fost răpit la cer; și chiar rugăciunile islamice, înainte de a fi îndreptate geografic spre Mecca, erau îndreptate spre Moria, spre Sion. Încă de la sfârșitul secolului XVII, stânca jertfei lui Avraam a fost înglobată de Moscheea Omar, a cărei perfectă cupolă aurie, profilată peste pietrele albe ale Vechii Cetăți, conferă marca distinctivă a orașului. Astăzi, accesul non-musulmanilor în interiorul moscheii este strict restricționat ori chiar prohibit. Mulți nici nu-și mai încearcă norocul și se mulțumesc cu contemplarea de la distanță a importantului sit de închinare pentru creștini, evrei și musulmani, rechiziționat de aceștia din urmă. 
 
Marele magnetism al toposurilor sacrosante fundamentale concentrează și marile tensiuni interreligioase, pe care „progresul umanității” nu s-ar putea lăuda că le-a estompat... Și totuși, puterea de atracție a vetrei de întemeiere este mai mare decât gâlceava crezurilor. Căci fiecare „crez”, fiecare „credință” se străduiește să asculte aici „glasul pietrei de temelie”. Și acest glas vorbește, pentru cine are urechi să audă, dincolo de opreliștile lumești și, pentru cine are ochi să și vadă, poate chiar dincolo de zidurile confesionale. 
 
Mamă va zice Sionului omul şi om s-a născut în el şi Însuşi Cel Preaînalt l-a întemeiat pe el (...) Că în Tine este locaşul tuturor celor ce se veselesc” (Ps. 86:4, 6).
Munte al bucuriei, munte al plenitudinii dumnezeiești pe pământ este Sionul. Brațele lui, întinse de la Muntele Templului lui Solomon (unde e și Stânca Moria), coboară spre sud, în afara Vechii Cetăți, pe coama dealului cu ruinele Cetății lui David și urcă din nou spre sud-vest, la mormântul regelui David și la locul Cinei de Taină. De fapt, în accepțiunea modernă acesta din urmă este considerat Muntele Sion. Aici ajungem și noi, împreună cu grupul de români din Franța, condus de părintele Bogdan. 
 
Ne strecurăm în pas eficient printre grupurile de turiști, traversăm culoarele și piațetele înguste dintre imemorialele sanctuare de piatră, a căror culoare confesională nu o identifici din prima, urcăm un etaj și intrăm în foișorul ultimei Cine a Domnului cu ucenicii Săi. Este o incintă pătrată cu pereți albi, coloane și arcuri gotice, destul de luminoasă, „odaia de sus” a casei Evanghelistului Marcu. Câteva grupuri de pelerini de confesiuni și nații diferite se roagă în liniște. Unii îngenunchiază, un grup de indience în sari-uri multicolore șed pe jos, alții cântă scurte rugăciuni în picioare sau meditează. Tot aici se spune că Iisus le-a spălat picioarele ucenicilor Săi, aici S-a arătat după Înviere apostolilor, aici a avut loc Pogorârea Sfântului Duh. Și la doar câțiva pași de acest loc și-a dat sufletul în brațele Fiului Său Maica Domnului.
 
Acum înțelegi de ce „Sionul e mama” și de ce „Bucuria întregului pământ este muntele Sionului, muntele cel sfânt al Domnului” (Ps. 47:2).

(Va urma)

[Fotografiile aparțin autoarei]  
 
Vedeți și: